Katriina Flensburg är svenskfinsk textilkonstnär, föreläsare och lärare inom genren quiltning i dess vida bemärkelse. Som en av föregångarna i Norden har hon i sitt skapande satt fokus på den textila konstformen ”Art Quilt”  dvs moderna textila konstuttryck i tyg kombinerat med sömnad, fria material och  innovativ ytbearbetning (”textile surface design”).

 

Katriinas arbeten har ställts ut i gallerier och i invitationella och jurybedömda utställningar i Sverige, Norden och övriga europeiska länder samt i Kanada, USA och Japan. Hon förekommer i böcker och utställningskataloger i Frankrike, Tyskland, Österrike, Holland, Storbritannien, Japan och USA och hon har porträtterats i utländska och inhemska facktidskrifter och press.

 

Katriina har examen inom personalutbildning och pedagogik vid Uppsala universitet. Hon har studerat textila och estetiska ämnen  på textila avdelningen vid Institutionen för hushållsvetenskap samt vid Institutionen för konstvetenskap. Sina specifika och brett omfattande kunskaper inom sin genre har hon förvärvat bl.a. under en tvåårig vistelse för studier i Berkeley, USA, och genom enskilda ämnesrelaterade kurser i anknytning till internationella textila sammankomster.

 

Katriina Flensburg har bidragit med artiklar till facktidskrifter i ett flertal länder. Hon är frilansande medarbetare  i det norska/nordiska ”Quiltemagasinet”. Katriina har författat boken/studiematerialet ”Amerikansk Quiltning – Från sängöverkast till väggkonst” och hon har anlitats för  undervisnings- och föreläsningsuppdrag både internationellt och av konstmuseer/museer och andra utställnings- och utbildningsanordnare i Norden. Katriina undervisar på svenska, finska och engelska. Hennes undervisning bygger på ett egenhändigt  framtaget pedagogiskt koncept som tillämpas i och med hennes  kursverksamhet genom firma Svenska Quiltakademin. Katriinas  föreläsningar täcker quiltningens breda fält från kulturbundna etniska och övriga traditionella tekniker till dagens nyskapande.

 

Katriina är bosatt på en gammal f.d. lantgård strax norr om Uppsala. När hon inte arbetar i sin ateljé på ladugårdsvinden, delar hon sitt liv med sin make, sina katter och sin något bångstyriga trädgård...

 

Summary

 

Katriina Flensburg is a Swedish-Finnish textile artist with her basic university degree within the field of training and human resource development . She started her artist career with a stay and studies in Berkeley, California, USA. Except being one of the pioneers of the revival of quilting in Sweden and in Scandinavia, Katriina Flensburg is acknowledged for her artwork and her engagement within the field of Art Quilt.

 

Katriina  was a founder member and the first president of the Swedish quilters´ guild. She initiated the (former) Scandinavia  Art Quilt Group and she runs an educational business with the name “Svenska Quiltakademin” (Quilt Academy of Sweden). Katriina´s teaching and lecturing covers the broad field of quilting from culture bound and/or ethnic traditions to contemporary and free expressions. She teaches and lectures in Swedish, Finnish and English.

 

Katriina´s work has been exhibited in invitational and juried exhibitions in Sweden, other Nordic and European countries and in Japan, Canada and USA. Her art quilts are featured in books, magazines and catalogues in and outside of Europe.

 

Katriina Flensburg lives in Sweden on the countryside north of the city of Uppsala . When not working in her studio in the attic of the old barn, she shares her life with her husband, a number of cats and an “untameable” garden...

 

Introduction - see summary in English below

Textruta: Textruta: E-mail:
Katriina.Flensburg
@telia.com

Katriina Flensburg

 

Textilkonst / Quilt Art / Fiber Art